Huisregels

 • Entree prijs  € n.n.b
 • Entree prijs kinderen 1 t/m 8 jaar: € n.n.b
 • Tot 12 jaar alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. U bent zelf verantwoordelijk voor het toezicht op uw kind(eren) . Organisatie kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 • Het betreden van het evenemententerrein is op eigen risico; de organisatie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van de bezoeker in welke vorm dan ook.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen.
 • Iedere bezoeker dient een geldig toegangsbewijs te hebben en te kunnen tonen.
 • Groep kenmerkende kleding zoals voetbalshirts, en vereniging- tenues zijn niet toegestaan.
 • Picknick in ’t park behoudt zich het recht voor mensen de toegang te ontzeggen.
 • U bent verplicht medewerking te verlenen aan controle door middel van fouilleren of visitatie.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Bij constatering van dronkenschap wordt u verzocht het evenemententerrein te verlaten.
 • Indien gevraagd, bent u verplicht zich te legitimeren.
 • Het meebrengen van etenswaren/drank is niet toegestaan.

 • Huisdieren zijn verboden op het evenemententerrein, dit met het oog op de hygiëne.
 • Wildplassen is niet toegestaan, maak gebruik van de toiletvoorzieningen.
 • Door het betreden van Picknick in ‘t park geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s en video’s te mogen gebruiken voor promotiedoeleinden.
 • Het is ten strengste verboden om: In bezit te zijn van stimulerende middelen zoals drugs lachgas, etc., wapens en/of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden.  Diefstal en/of vernieling te plegen; Glaswerk of blikgoed mee te nemen; Andere gasten lastig te vallen; In directe omgeving van het evenement lawaai te maken.
 • Bij het niet opvolgen van de huisregels zijn wij genoodzaakt u te verwijderen van het evenemententerrein. Indien noodzakelijk schakelen wij de politie in. 
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de toegang tot het park te sluiten bij het bereiken van maximale capaciteit in verband met uw eigen veiligheid.